Enston Jukka Tiitulla on suuret kasvutavoitteet

8.11.2018

Ensto päivitti kevättalvella strategiansa ja organisaationsa vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Yhtiön valaistusryhmän johtajana aikaisemmin toiminut Jukka Tiitu sai johtaakseen Ensto Smart Buildings -yksikön.

   
Jukka Tiitun vastuulla ovat valaistus- ja sähköistystuotteet sekä sähköautojen latauspisteet. Hänelle asetetut kasvutavoitteet ovat kaksinumeroisia niin liikevaihdon kuin tuloksenkin osalta. Tiitu raportoi yhtiön toimitusjohtaja Ari Virtaselle.

Organisaatiomuutoksessa muodostettiin kolme synergista toimialaa: Ensto Smart Buildings keskittyy älykkäisiin rakennuksiin, Ensto Utility Networks älykkääseen verkkoon ja Ensto Digital Solutions digitaalisiin alustoihin sekä rakennusten ja sähkönjakeluverkkojen elinkaaripalveluihin.  

– Strategiassamme tulevaisuus nähdään tuotteissa ja palveluissa, joita älykkäät rakennukset ja kaupungit sekä älykäs kaksisuuntainen verkko tarvitsevat. Uusi organisaatio vastaa globaalien megatrendien tuomiin haasteisiin. Maailma digitalisoituu, kaupungit kasvavat ja väestö vanhenee, Jukka Tiitu kuvaa.
Sähkö- ja verkostoasentajat tuntevat hyvin Enston tuotteet ja monet käyttävät niitä työssään päivittäin. Tavarat työmaille kulkevat kuitenkin tukku- tai rautakaupan kautta, joten urakoitsijat ja enstolaiset kohtaavat toisensa varsin harvoin.

– Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 261 miljoonaa euroa. Se jakaantui tasan rakennus- ja verkkotuotteiden kesken. Henkilökuntaa palkkalistoilla on noin 1600. Ulkomaantoimintojen osuus sekä liikevaihdosta että työvoimasta on kolme neljäsosaa.
  

Älytalot vasta alkutekijöissään

Tiitulle rakennusten ja kaupunkien paljon puhuttu älykkyys tarkoittaa pikemminkin toimintojen ihmiskeskeisyyttä kuin huippuhienoa tekniikkaa. Tiitun mielestä oikeita älytaloja ei vielä ole olemassakaan. Sellaisiksi taloja voi nimittää vasta, kun ihmisten tarpeet saadaan ohjaamaan niiden toimintaa.

– Rakennusten ja kaupunkiympäristöjen on opittava tuntemaan asukkaansa ja käyttäjänsä. Tekniikka on saatava palvelemaan asukkaita, eikä niin että heidän olisi opiskeltava toimintoja ohjaavat tekniikat. Vanhusväestön osuus kasvaa, joten uuden teknologian käyttäjäystävällisyys on yhä tärkeämpää, Tiitu pohtii.

Verkko ja rakennukset pelaamaan yhteen

Verkkoasentajien käyttämistä tuotteista vastaa puolestaan Ensto Utility Networks. Se etsii ratkaisuja kaikkeen siihen, mitä älykkään verkon ympärillä tapahtuu.

– Verkoissa ja rakennuksissa käytetään eri tuotteita, ja yhdessä pohdimme, miten nämä kaksi ja muutkin ekosysteemit voisivat toimia yhdessä.  Rakennusten tekniikalla ja kaksisuuntaisella älykkäällä verkolla on paljon kapasiteetin hallintaan ja hajautetusti tuotetun sähkön laatuun liittyviä yhtymäkohtia, Jukka Tiitu visioi.

Hyvä esimerkki on sähköauto, johon yön aikana ladattu energia voisi siirtyä takaisin verkkoon, mikäli autolle ei olisikaan aamulla käyttöä.
Kolmas yksikkö, Ensto Digital Solutions, toimii rakentamisprosessin käyttö- ja ylläpitopäässä sekä kehittää rakennus- ja verkkopuolen yhteistä ekosysteemiä. 

Kansainvälistyvä yritys

Ensto on hyvin kansainvälinen yritys ja suunta jatkuu. Läsnä ollaan omalla organisaatiolla 20 maassa; tuotantolaitoksia on Suomen ohella Virossa, Venäjällä, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa ja Intiassa. Pääosa toiminnasta perustuu omaan tuotantoon. Tuotannosta vastaa Enston sisäinen matriisimaisesti toimiva operaatioyksikkö.

– Henkilökunta koostuu enimmäkseen pitkälle koulutetuista teknisen puolen asiantuntijoista, mutta mukana on muitakin, kuten esimerkiksi muotoiluasiantuntija.

– Design nimittäin näyttelee tärkeää roolia kaikessa, mikä näkyy, etenkin valaisimissa. Katukuvassa olevien lataustolppienkin tulee olla nättejä. Tuotteillamme on oma vahva design-kieli, Tiitu sanoo.

Keinoälyä tuotteisiin

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen yhtiö panostaa liikevaihdostaan neljä prosenttia. Tutkimusyksiköt sijaitsevat Lohjalla, Porvoossa ja Helsingissä, sekä Ranskassa, Italiassa, Intiassa ja Puolassa.

– Enston kehittämät älykkäät valaisimet ovat hyvä esimerkki käyttäjäystävällisestä ja energiaa säästävästä innovaatiosta. Ne oppivat päättelemään, mihin suuntaan esimerkiksi hissistä ulos astuva ihminen todennäköisesti jatkaa matkaansa, ja jos tämä muuttaa suuntaansa, niin valaistus reagoi siihen, Tiitu sanoo.
Päättelyn mahdollistava keinoäly on integroitu sisään Enston perinteiseen valaisimeen.

Tiitu on myös selvästi ylpeä yhtiön kehittämästä älykkäästä ratkaisusta sähköautojen lataukseen. Asiakas voi nimittäin liittyä pilvipalveluun, jonka kautta hän voi vaivattomasti hallita sähkötolppaa ja seurata sähkön kulutusta.

– Asiakasta, kuten vaikkapa taloyhtiötä, voidaan laskutta sen mukaan, mitä kukin sähkönkuluttaja on kiinteistössä sähköä ladannut.

Induktiiviseen lataukseen

Sähköautojen latauspisteitä myydään kotitalouksiin, liikerakennuksiin sekä julkisia latauspalveluita tarjoaville tahoille. Käytössä olevat latauslaitteet sopivat kaikkiin automalleihin, ainakin Suomessa.  

– Siellä missä autoillaan, tarvitaan latausta. Tärkeätä on, että maksut menevät oikein ja oikealla taholle. Monessa paikassa lataus on ilmaista käyttäjälle, kuten esimerkiksi lentokentällä, jossa se sisältyy parkkimaksuun.
Uutta on induktiivinen lataus, jolloin akun latauksen hoitaa esimerkiksi pysäköintitilan alapuolelle sijoitettu latauslaitteisto.

– Sähköautojen latauspisteiden suhteen odotuksemme ovat suuret. Kasvuvauhti ennakoi hyvää tulevaisuutta, mutta vielä nyt
ne muodostavat liikevaihdosta vain pienen osan. Toki kasvi houkuttelee alalle muitakin yrittäjiä, Tiitu visioi.

Ketteryys etuna perheyrityksessä

Perheyrityksenä Ensto on globaalisti pieni peluri, mutta pienuus merkitsee myös asiakaslähtöisyyttä ja ketteryyttä. Toimintaa ohjaavat vahvat arvot, joista luottamuspääoma on kaiken toiminnan perusta.

– Asiakkaan luottamus on ansaittava joka päivä. On oltava ihmiskeskeinen, avoin ja vastuullinen. Luottamus tarkoittaa, että Ensto pitää sen mitä on luvannut, Tiitu linjaa.

Toinen arvo on innovatiivisuutta edistävä luovuus; tähän kuuluu se, että saa kokeilla ja saa epäonnistua.

– Sanomme, että kannattaa epäonnistua nopeasti. Innovoidaan ja kokeillaan, ja jos ei toimi, niin ei yritetä väkisin. Luovuutta edistetään palkitsemalla vuosittain parhaat innovaatiot.

Yhtiön luovuuspalkinto Ensto Innovation Award on muun muassa myönnetty edellä mainitulle perusvalaisimeen integroidulle itseohjautuvalle valaistukselle. Palkittuihin henkilökunnan tekemiin innovaatioihin kuuluu myös sähköautojen latauksen hallintaan kehitetyt Ensto-pilvipalvelut.

– Kolmas arvo on yhdessä menestyminen. Ratkaisuja ei etsitä yksin vaan partnereiden kanssa, joiden toivomme myös kasvavan kannattavasti, Tiitu linjaa.

Matti Valli, teksti
Juha Loikkanen, kuvat