Käyttöönottotarkastuspöytäkirjat netissä

Vuonna 2007 valmistuneet SFS 6000 standardisarjan muutokset aiheuttivat muutoksia myös käyttöönottotarkastuksiin ja erityisesti käyttöönottotarkastuksesta laadittavan pöytäkirjan sisältövaatimuksiin. 

Uudistetun standardisarjan vaatimukset täyttäviä pöytäkirjalomakkeita on saatavissa joko Sähkötieto ry:n ST-kortistosta tai Sähköinfo Oy:n julkaisumyynnistä.

ST-kortistosta löytyy kaksi eri vaihtoehtoista ST-korttia. Kortti ST 51.21.05 on laajin ja soveltuu kohteisiin, joissa tarkastettava asennus sisältää jakokeskuksen sen jälkeisine asennuksineen tai tätä laajempia kokonaisuuksia. Kortti ST 51.21.06 on supistettu malli edellisestä ja soveltuu em. laajuutta pienempiin asennuksiin. Molempiin pöytäkirjalomakkeisiin löytyy myös täyttöohje.

Ne joilla on ST-kortiston sähköinen versio, voivat käydä hakemassa pöytäkirjalomakkeet suoraan verkkosivuilta ja superlisenssin omaavat voivat saada kortin ST 51.21.05 myös dynaamisena versiona, jolloin esim. oman logon liittäminen pöytäkirjaan onnistuu vaivatta. Paperiversion omaavat voivat tilata lisää pöytäkirjalomakkeita paperiversiona Sähköinfo Oy:ltä 20 lomakkeen nippuina. 

Sähköinfo Oy:n julkaisumyynnistä löytyy myös edellisten lisäksi läpimonistava pöytäkirjaversio, joka on tarkoitettu ryhmäjohtotason käyttöönottotarkastuspöytäkirjaksi. Siinä sisältö on mahdutettu yhdelle A4-kokoiselle lomakkeelle. Kolmilehtistä läpimonistavaa versiota myydään 20 nipun lomakkeistona. Kolmilehtisyyden ideana on se, että yksi lomake jätetään asennuspaikalle työn valmistuttua, toinen lomake toimitetaan tilaajalle esim. laskun mukana ja kolmas lomake jää itselle säilytettäväksi mahdollista myöhempää tarvetta varten.


Lisätietoja Sähköinfon sivuilla:

Superlisenssi
ST-kortisto verkkoversiona

ST-kortisto painettuna

Sähköinen lomakepalvelu

ST 51.21.06 Ryhmäjohtotason käyttöönottotarkastuspöytäkirja 

ST 51.21.05 Käyttöönottotarkastuspöytäkirja