Sähköinfon historiaa, 2010-luku

Sähköinfo 50 vuotta2010-luvulla uudet verkkokurssit, mobiilisovellukset ja muut uudet sähköiset palvelut ovat vauhdittaneet ja monipuolistaneet Sähköinfon toimintaa entisestään.

Tällä vuosikymmenellä Sähköinfo oy on panostanut ennen kaikkea sähköisten palveluiden kehittämiseen. Yrityksen sähköisten palveluiden ja tietotuotteiden käyttöalusta Severi otettiin käyttöön vuonna 2010. Alusta mahdollistaa ST-kortiston, ja Sähköinfon lomakkeiden sujuvan käytön, minkä lisäksi palvelua käytetään myös verkkokurssien julkaisualustana. Palvelun kehittämisessä on kiinnitetty erityistä huomiota hakutoimintojen sujuvuuteen ja palveluiden käytettävyyteen myös mobiililaitteilla.

Sähköinfon palvelujohtaja Satu Valldén on ollut mukana kehittämässä talon sähköisiä palveluita vuodesta 2006 lähtien.

– Tuohon aikaan toiminta oli vielä todella paperikeskeistä, eli ajateltiin, että ensiksi kaikki julkaistaan paperilla, ja sitten kun paperijakelu on saatu lähetettyä, voidaan samat dokumentit julkaista myös verkossa, Valldén kertoo.

Valldénin mukaan Sähköinfon verkkopalveluiden kehittämisen keskeisenä ajatuksena on tarjota asiakkaiden tarvitsemat tiedot selkeässä ja selkeästi jäsennellyssä, mahdollisimman helppokäyttöisessä muodossa yhdestä paikasta.

– Kirjat, kurssit ja tietokansioiden käyttöoikeudet pitää saada helposti samasta paikasta yhdellä tilauksella, Valldén linjaa.

Aurinkosähkön suosio ylitti odotukset

Vuoden 2010 tienoilla Sähköinfon lehdissä alettiin kertoa enenevässä määrin aurinko- ja tuulisähköjärjestelmien asennuksista ja pientuotannon verkkoonliittämisestä. Jälkeenpäin huomattiin, että pientuulivoimalle ei ole vielä laajamittaista tilausta Suomessa, mutta vastaavasti aurinkosähkölle on sitäkin enemmän.

Sähköinfo järjesti ensimmäisen aurinkosähköjärjestelmien asennuskurssin marraskuussa 2013 Vantaalla. Tuolloin esimerkiksi järjestelmän liittäminen jakeluverkkoon aiheutti vielä runsaasti kysymyksiä, eivätkä kaikki olleet aivan vakuuttuneita edes aurinkoenergian soveltuvuudesta Suomen pohjoisiin oloihin.

Tämän jälkeen asioissa on menty huimasti eteenpäin. Sähköinfon aurinkosähkökursseille on osallistunut jo satoja sähköalan ammattilaisia ja verkkoonliittämisen pelisäännöt ovat selkeytyneet. Energiavirasto myönsi Sähköinfolle virallisen aurinkosähköjärjestelmien asentajien RES-kouluttajapätevyyden ensimmäisenä yrityksenä Suomessa tammikuussa 2016. Aurinkosähköasennusten perusoppikirja Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu ja toteutus julkaistiin syyskuussa 2017.

Verkkokurssit löysivät paikkansa

Sähköinfon ensimmäiset verkkokurssit lanseerattiin vuoden 2015 lopulla. Nykyisin verkossa voi suorittaa esimerkiksi KNX-tekniikan peruskurssin, maadoitus- ja potentiaalintasauskurssin sekä sähköturvallisuustutkinnon harjoituskurssin. Suositun SFS 6002 -sähkötyöturvallisuuskurssin voi suorittaa myös ruotsiksi ja englanniksi.

Sähköinfon verkkokursseista vastaava tekninen asiantuntija Matti Orrberg ei usko, että verkkokurssit korvaisivat koskaan kaikkea lähiopetusta, mutta teoriapainotteisiin aiheisiin omatoiminen opiskelu sopii monille hyvin.

– Sähköinfon verkkokurssit eivät ole nettiin vietyjä kalvoja, vaan ne on suunniteltu käyttäjiä mahdollisimman paljon aktivoiviksi verkkokoulutuksen pedagogisten erityispiirteiden mukaisesti. Osalle ihmisistä itsenäinen opiskelu sopii hyvin, mutta toiset arvostavat enemmän lähikurssien vuorovaikutusta ja kokemusten ja näkökulmien vaihtoa kollegoiden ja kouluttajien kanssa, Orrberg sanoo.

Verkkokurssit mahdollistavat koulutuksen myös syrjäisemmillä seuduilla asuville. Mikäli kysyntää riittää, järjestää Sähköinfo kursseja yhä missä päin Suomea hyvänsä, mutta tosiasia on, ettei pienemmillä paikkakunnilla järjestettäviin koulutustilaisuuksiin ole riittänyt viime vuosina tulijoita aikaisempien vuosikymmenten malliin.

Febdokista Tarkettiin ja Työmaahelppiin

Vuonna 2016 esitelty Tarketti-tarkastussovellus oli Sähköinfon päänavaus ensisijaisesti mobiililaitteille suunniteltujen ohjelmistojen kehittämisessä. Sovellus mahdollistaa työmailla ja kuntotutkimuskohteissa tehtävien havaintojen kirjaamisen tabletin näytölle kohteen sähkö- tai pohjapiirustuksiin. Vuotta myöhemmin esitelty Työmaahelppi-sovellus tarjoaa puolestaan vastauksia kiinteistöjen sähköasennuksissa eteentuleviin kysymyksiin.

Siinä missä Tarketti ja Työmaahelppi ovat suhteellisen kevyitä ja helposti omaksuttavia sovelluksia, vaatii Sähköinfon Febdok-kaapelinmitoitusohjelman käyttö hieman enemmän perehtymistä. Norjassa kehitetyn ohjelman ensimmäinen suomenkielinen versio julkaistiin vuonna 2008.

– Kun sähköasennuksia suunnitellaan, pitää samalla todeta, että suojalaitteiden valinta ja johdonmitoitus tehdään siten, että toteutuksesta tulee standardin mukainen. Nykyisten määräysten mukaan asiaa ei voi enää todeta vasta käyttöönottovaiheessa tehtävällä oikosulkuvirtojen mittauksella, Sähköinfon tekninen johtaja Esa Tiainen sanoo.

Aluksi ohjelma löysi tiensä vain suurempien sähkölaitteistojen suunnitteluun erikoistuneiden sähkösuunnittelijoiden koneille, mutta sitä mukaa kun esimerkiksi ylikuormitus- ja oikosulkusuojauksen toimivuuden varmistamista koskevat vaatimukset ovat tiukentuneet SFS 6000 -standardin uudistusten yhteydessä, on ohjelma tullut tutuksi ja hyödylliseksi avuksi myös yhä useammille pienempien kohteiden suunnitelmia tekeville urakoitsijoillekin.


Mikko Arvinen, teksti
Sähköinfon arkisto, kuvat


Suomalaista tietoa suomalaisille tekijöille, nyt ja tulevaisuudessa