Sähkötietokortisto julkaistiin vuonna 1977

Vuonna 1974 voimaantulleet sähköturvallisuus- ja asennusmääräykset toivat lisävauhtia sähkötietokortiston suunnittelun aloittamiselle, sillä yhtenäisille, entistä tarkemmille ja havainnollisemmille asennusohjeille koettiin olevan kentällä entistä enemmän tarvetta.

Ajatus sähkötietokortiston laatimisesta oli tullut jo vuonna 1972 Rakennushallitukselta, ja muutaman vuoden harkinnan jälkeen hanketta kehittämään perustettiin Sähkötietokortisto ry yhdessä liiton, Rakennushallituksen, Sähköteollisuusyhdistyksen ja alan suunnittelujärjestöjen kanssa vuonna 1976. Yhdistysrekisteriin yhdistys ilmoitettiin vuonna 1977 lyhyemmällä, yhä käytössä olevalla Sähkötieto ry:n nimellä.

Kortiston kustantaminen uskottiin alusta alkaen Sähköliikkeiden palvelu ja kustannus oy:lle. Ensimmäiset ST-kortit käsittelivät yleisten asennusohjeiden lisäksi esimerkiksi sähkökeskuksia, valaisimia, muutos- ja lisätöiden tekemisen pelisääntöjä, sähkölämmitysjärjestelmiä ja kompensointilaitteita.

Korttien määrä kasvoi resursseja säästelemättä nopeasti, ja vuoden 1977 lopussa ST-aineistoa oli laadittu jo lähes 500 sivua. Vuonna 1977 kortiston kehittämiseen osallistui noin sata alan parasta asiantuntijaa. Työtunteja arvioitiin käytetyn yli 10 000, mikä vastasi taustajärjestöiltä yli miljoonan markan panostusta kortiston kehittämiseen.

 

Sähkötieto ry:n verkkosivut