Sähköautojen yleistymistä on odotettu 1960-luvulta lähtien

Sähköinfon lehdissä on seurattu aina tarkasti sähköautojen ja sähköisen liikenteen kehitystä.

Sähköautoista kertovia artikkeleita julkaistiin Sähköurakoitsija-lehdessä jo 1960-luvulla. Ensimmäinen sähköautojen latausratkaisuja käsitellyt artikkeli julkaistiin puolestaan Sähköurakoitsija-lehden numerossa 4/1979. Artikkelissa kerrotaan maailman ensimmäiseksi tituleeratusta, Saksan Düssseldorfissa sijainneesta "sähköautohuoltamosta", missä sähköautojen akkuja ladattiin 5 kV/160 kVA liityntäteholla 17 latauspaikalla sähköautojen akuissa tuolloin käytetyillä 144 V ja 180 V jännitteillä.

Vuonna 1985 lehdessä iloittiin Neste Battery Ltd. Oy:n, Kymi-Strömberg Oy:n, Oy Saab-Valmet Ab:n ja joidenkin muiden suomalaisten teollisuusyritysten kunnianhimoisesta yrityksestä kehittää sarjavalmistukseen sopiva suomalainen sähköauto. Uudessakaupungissa koottu Talbot Horizon oli mitä luonnollisin valinta prototyypin alustaksi, mutta valitettavasti autoa ei saatu koskaan sarjavalmistukseen. 1990-luvulla Sähköinfon lehdissä seurattiin puolestaan tarkasti Imatran Voiman ja kumppaneiden kehittämän Elcatin tarinaa.

Sähköautojen latausratkaisuihin alettiin syventyä tarkemmin vuoden 2008 tienoilla, jolloin esimerkiksi Fortum otti sähköautot jälleen mukaan omiin tutkimushankkeisiinsa. Tämän jälkeen tapahtuneesta suomalaisen tieliikenteen hitaasti, mutta varmasti edenneestä sähköistymisestä saa hyvän kuvan tutustumalla näiden sivujen artikkeliosioon koottuihin sähköautojuttuihin.

Olemme säilyttäneet tarkoituksella kaikki sivuilla julkaistut sähköautojutut aiheen nopean kehityksen havainnollistamiseksi. Esimerkiksi vuonna 2010 julkaistussa artikkelissa kerrotaan, kuinka lukuisat autonvalmistajat, kuten esimerkiksi Chevrolet, Nissan, Renault ja Toyota olivat luvanneet sähköautoja tai ladattavia hybridimalleja markkinoille vuoden 2010 loppuun mennessä, mutta suurilta autonvalmistajilta ei oltu nähty vielä yhtään todellista läpimurtoa liikenteen sähköistämisessä. Tämän jälkeen, kuten kaikki tiedämme, on näitä läpimurtoja nähty jo paljonkin.

Vuonna 2015 Sähköinfo järjesti erillisen sähköautoseminaarin yhdessä Adato energian kanssa, mutta aiheen oletetusta kiinnostavuudesta huolimatta tilaisuuden osanottajamäärä jäi hienoiseksi pettymykseksi. Tämän jälkeen latausratkaisujen kehittymistä ja latauspisteiden asennusta on käsitelty osana muiden kurssien ja teemapäivien ohjelmaa, mutta tulevana syksynä, lokakuussa 2018, järjestetään jälleen erillinen sähköautojen latauspisteiden toteutusta ja sähköisen liikenteen vaikutuksia käsittelevä kurssi Vantaalla.