Sähköinfon historiaa ja tulevaisuuden näkymiä

Sähköinfo 50 vuottaSähköinfo tarjoaa suomalaista tietoa ammattilaisille, nyt ja tulevaisuudessa.

Sähköinfo oy:n toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen uskoo, että Suomessa tehtävät sähköasennustyöt tulevat säilymään tulevaisuudessakin pääsääntöisesti suomalaisten tekijöiden käsissä.

Olli-Heikki Kyllönen.

– Pääkaupunkiseudun rakennustyömailla näkee jo nyt paljon ulkomaista työvoimaa, sähköasennusalalla tosin vielä vähemmän, mutta toiminta on silti pääasiassa suomalaisten yritysten käsissä. Suuria yksittäisiä kohteita, kuten voimalinjoja ja ydinvoimaloita, rakennetaan jo nyt pääasiassa ulkomaisella työvoimalla ulkolaisten yritysten työmailla, mutta en usko, että esimerkiksi kauppakeskuksia tai toimistotaloja aletaan tilaamaan vielä kovin pian englanninkielisellä dokumentaatiolla, Kyllönen sanoo.

Kansainvälistymisen jatkuminen on kuitenkin varmaa. Sähköinfo on löytänyt jo nyt paikkansa kansainvälistyvillä markkinoilla erityisesti englanninkielisellä SFS 6002 -sähkötyöturvallisuuskurssilla.

– Kurssi on saavuttanut jo maailmanlaajuista suosiota. Esimerkiksi Puolan lisäksi kurssia on tilattu jo esimerkiksi Pakistaniin ja Filippiineille.

Tämän laajempi kansainvälistyminen ei kuitenkaan kuulu yrityksen suunnitelmiin.

– Sähköinfon toiminnan kulmakivenä tulee jatkossakin olemaan kehittää alalle laaja-alaisesti tietotuotteita, joidenka avulla työt voidaan tehdä Suomessa Suomen lakien ja asetusten mukaisesti, turvallisesti ja toivottavasti myös kannattavasti. Meidän kilpailuvalttimme tulee olemaan jatkossakin juuri tarvittava, varmasti oikea ja varmasti ajantasainen tieto, joka on helposti saatavissa ja löydettävissä, Kyllönen linjaa.

Sähköinfo on kouluttajien kouluttaja

Sähköinfo ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ovat tehneet pitkään yhteistyötä sähköalan koulutusta tarjoavien oppilaitosten kanssa sähkötyöturvallisuuskoulutuksen kehittämiseksi. Sähköinfo tarjoaa esimerkiksi sähkötyöturvallisuuskouluttajien koulutusta ja opetusmateriaalipaketteja sekä kursseja jännitetöiden kouluttajille.

Samalla koulutetaan myös kilpailevien koulutustalojen henkilökuntaa, mutta Sähköinfon ja STUL:n toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllösen mukaan tässä STUL:n vaalima alan yleinen etu saa mennä liiton tytäryhtiön taloudellisten intressien edelle.

– Sähkötyöturvallisuuden varmistamiseksi me haluamme, että koulutus on mahdollisimman tasokasta ja yhdenmukaista kaikissa oppilaitoksissa, eikä Sähköinfolla ole muutenkaan tarvetta perustasoisen sähkötyöturvallisuuskoulutustoiminnan laajentamiselle, Kyllönen linjaa.

Sitä vastoin tärkeää on, että Sähköinfo panostaa jatkossakin resursseja sellaisten vaativampien, alalle tärkeiden kurssien kehittämiseen ja kirjojen julkaisuun, joille ei muuten löytyisi tästä maasta tekijöitä. Tämä selittää myös Sähköinfon tulosrakennetta. Jos osa toiminnasta on taloudellisesti hyvinkin kannattavaa, ollaan resursseja vastaavasti valmiita käyttämään myös taloudellisesti kannattamattomampaan toimintaan alan yleisen edun tätä vaatiessa.

Myös Sähköinfon juhlavuoden teema heijastaa tätä ajatusta: ”50 vuotta toimintaa sähköistysalan osaamisen hyväksi”. Yrityksen virallinen 50-vuotispäivä on 12.7.2018, mutta merkkipäivää juhlitaan yrityksen henkilökunnan kesken jo kesäkuussa Suomenlinnassa.