Sähkölaitteet ja -asennukset

Sähkölaitteet

Sirkkelin magneettijarrun ohjauskeskus. Kuva Pertti A. MäkinenSähkölaitteiden turvallisuusvaatimukset perustuvat pienjännitedirektiiviin, jossa on esitetty myös ehdot sähkölaitteiden markkinoille saattamiseksi. Sähkölaitteen valmistajan ja markkinoille saattajan vastuulla on osoittaa, että sähkölaite täyttää turvallisuusvaatimukset. Pienjännitedirektiivi on Suomessa vahvistettu KTM-päätöksellä 1694/1993.

Sähköasennukset

Sähköasennusten olennaiset turvallisuusvaatimukset löytyvät  KTM-asetuksessa 1193/1999. Käytännössä nämä vaatimukset on helpointa toteuttaa noudattamalla voimassa olevia sähköasennuksia ja –laitteita koskevia standardeja, joista tärkeimpiä ovat standardisarja SFS 6000 pienjännitteillä ja standardi SFS 6001 suurjännitteellä. Voimassa olevat sähköasennuksia koskevat standardit on esitetty TUKES-ohjeessa S10.

Teknisten vaatimusten noudattamisen lisäksi sähköturvallisuuden varmistaminen edellyttää vaatimuksia sähkölaitteistojen rakentajien ja sähkölaitteiden korjaajien ammattitaidolle. Nämä pätevyys – ja ammattitaitovaatimukset on esitetty myös viranomaismääräyksissä.


Lisätietoja:

STEK - Sähköturvallisuuden edistämiskeskus