Sähköturvallisuustietojen ylläpitäminen

Sähköammattilainen taitaa turvalliset työtavat. Kuva Sähköinfo Oy.Vaikka sähkön aiheuttamat riskit pysyvät ennallaan, sähköalan säädökset muuttuvat käytännössä jatkuvasti. Tämä johtuu siitä, että käsitys kulloinkin vaadittavasta turvallisuustasosta muuttuu. Samoin asennustekniikassa ja laiterakenteissa tapahtuvat muutokset heijastuvat myös standardien sisältöön.

Sähköturvallisuustietämyksen ylläpitäminen edellyttää säännöllistä määräysmuutosten seurantaa. Helpoiten tämä onnistuu seuramaalla alan ammattijulkaisuja ja osallistumalla säännöllisesti ammattitaidon ylläpitämiseen tähtäävään koulutukseen.


Lisätietoja:

Sähköinfon kurssit - Sähköturvallisuuskoulutukset tapahtumakalenterissa
Verkkotuotteet - Sähköturvallisuuden tietokansiot