Rakennusalan sähköistysopas

Rakennusalan sähköistysopasRakennustyömailla toimii useita eri ammattikuntia, joilla on yhteinen päämäärä: laadukas ja aikataulussaan valmistuva kohde. Eri osapuolet eivät silti useinkaan tunne riittävän hyvin toistensa työvaiheita ja hyvän lopputuloksen edellytyksiä.

Sähköinfo Oy tarttui oman alansa osalta tähän ongelmaan ja tuotti rakennustyömaan eri tahoja varten oppaan, jossa avataan sähkö- ja teleasennusten prosessit ja työskentelyn kriittiset pisteet sekä niiden ratkaisut.

Oppaan tekemiseen osallistui Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK RKL ja Rakennusvalvojat . Hankkeen rahoitti Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus STEK.

–Tavoitteemme on lisätä työmaan eri toimijoiden ymmärrystä siitä, mitä kaikkea tekemistä ja vaiheita nykyaikainen sähkö- ja teleasennus rakennustyömaalla vaatii. Opas sujuvoittaa yhteistyötä, työmaan organisointia, turvallisuutta ja aikataulutuksia, kertoo oppaan kirjoittanut Sähköinfon tekninen asiantuntija Henrik Rousku.

Nykyaikaisessa rakentamisessa rakennusten ja rakennelmien sähköistyksellä on nopeasti kehittyvän automaation seurauksena kasvava merkitys.  Tekniikka monimutkaistuu, mutta tavoitteena on, että käyttäjilleen automaatioratkaisut ovat vaivattomia ja energiatehokkuutta parantavia.

– Nyt valmistunut opas ei sisällä yksityiskohtaista teknistä tietoa. Oppaassa annetaan tietoa sähkö- ja teleteknisten järjestelmien rakentamiseen liittyvistä vaatimuksista ja toteutuksen erityispiirteistä.

– Paitsi rakennusalan eri vastuuhenkilöille opas antaa hyödyllistä tietoa myös tilaajatahoille. Esittelemme alamme osaamisvaatimuksia ja pätevyyksiä, joita toivomme tilaajien urakoitsijaa valitessaan edellyttävän, sanoo tekninen johtaja Esa Tiainen.

Rakennusalan sähköistysoppaan voit ladata tästä: