Määräykset

Sähköalaa koskevat tekniset määräykset on esitetty kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksissa. Sähkölaitteita koskevat määräykset perustuvat ensisijaisesti eurooppalaisiin pienjännite- ja EMC-direktiiveihin. Sähkölaitteistoja koskeva KTM-asetus 1193/1999 on sen sijaan puhtaasti kansallinen.

Teknisten määräysten osalta käytössä on EU:ssa omaksuttu ns. uuden menettelytavan mukainen käytäntö. Tämä tarkoittaa sitä, että sitovissa teknisissä viranomaismääräyksissä esitetään ainoastaan olennaiset turvallisuusvaatimukset, joiden tulee aina toteutua, eikä niistä voi poiketa.

Sähköasennusten ja -laitteiden osalta tämä tarkoittaa sitä, että sähkölaitteet tai -asennukset eivät saa aiheuttaa käytössä sähköiskun vaaraa tai palovaaraa. Helpoin tapa täyttää nämä vaatimukset on noudattaa vahvistettuja sähköasennuksia tai -laitteita koskevia standardeja.

Lisätietoja alan määräyksistä, ohjeista, viranomaisista ja muista toimijoista on saatavilla Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton sivuilla.