Ohjeet ja lisätiedot

Käytännön asennusratkaisujen suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi sähköala on laatinut laajoja ohjeistoja määräysten ja standardien tueksi.

Sähköinfo Oy:n tuotteet on suunniteltu ammattilaisten avuksiTärkeimpiä ovat Sähkötieto ry:n julkaisema Sähkötietokortisto, Sähköinfo Oy:n julkaisemat Sähköalan tietokansiot sekä lukuisat sähköasennuksia ja sähkötyöturvallisuutta käsittelevät ohjekirjat.

ST-kortisto antaa ohjeet sähkö- ja tietojärjestelmien suunnittelijoille, urakoitsijoille ja kunnossapitäjille alan hyviin käytäntöihin sekä määräysten ja standardien soveltamiseen. ST-kortisto kattaa sähköisen talotekniikan kaikki keskeiset osa-alueet sisältäen yli 500 ST-korttia, 17 ST-käsikirjaa sekä lukuisia ST-ohjeistoja ja -esimerkkejä. Sisältöä päivitetään ja uudistetaan jatkuvasti viiden laaja-alaisen asiantuntijaryhmän ohjauksessa.

Sahkoalan tietokansio on määräys-, ohje- ja säädöstietohallinnan apuväline sähköalalle. Se sisältää sähköalan keskeisen lainsäädännön ja sen perusteella annetut määräykset. Tuote on ensisijaisesti tarkoitettu sähköurakoitsijoille, mutta se soveltuu erinomaiseksi tietolähteeksi myös muille sähköalalla toimiville sekä alan opiskelijoille ja opettajille.

Asennussuosituksia on saatavissa Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n sivuilla.

Verkostorakentamisen puolella vastaavia ohjeita ovat  Sähköinfo Oy:n julkaisema Verkostourakoitsijakansio sekä Adato Oy:n julkaisemat verkostosuositukset.


Lisätietoja:

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL - Asennussuosituksia
Sähköinfon verkkotuotteet - Sähköalan tietokansiot ja Sähkötietokortit
Sähkötieto ry. - Sähkötietokorttien julkaisija
Adato Oy - Verkostosuositukset