Sähköautojen lataus

1.7.2013

Sähköenergiaa käyttävien autojen määrä kasvaa tulevaisuudessa. Nyt tulisi sekä sähkönjakelussa että kiinteistöjen rakentamisessa huomioida tulevaisuutta ajatellen sähköautojen latauspaikat.

Tällä hetkellä käytössä on neljä sähköajoneuvojen lataustapaa, jotka on määritetty standardissa EN 61851-1Jo olemassa olevien autolämmityspistorasioiden käyttö sähköautojen lataukseen kelpaa vain siirtymävaiheessa. Lämmitystolppien pistorasiat ovat kotitalouskäyttöön tarkoitettuja suojakosketin-pistorasioita, joiden ylimenovastukset ylikuumentavat kosketinrakenteet.

Uudisasennuksissa kannattaa jo nyt varautua sähköautojen lataamisen vaatimien erikoisratkaisujen toteutuksiin. Kaapelit on suositeltavaa asentaa myös pysäköintialueella asennusputkiin, jolloin jälkikäteen voidaan helposti lisätä mahdollisesti tarvittavia tiedonsiirtokaapeleita.

Sähköautokäyttöön suunnitellussa lataustavassa käytetään mitoitusvirraltaan suurempivirtaisia pistorasioita. Latauspiirit voidaan myös mitoittaa käytössä olevan tehon mukaan esimerkiksi 16 A tai 32 A virtapiireiksi, jolloin latausjärjestelmissä tehonsiirtoa rajoitetaan. Latauspisteissä tulee käyttää erityisesti sähköauton lataukseen valmistettuja latauspylväsrakenteita.


Pistokytkinjärjestelmät

Latauspisteissä tulee käyttää erityisesti sähköauton lataukseen valmistettuja latauspylväsrakenteita.Latauspisteiden pistokytkimiä koskevat standardit EN 62196-1 ja EN 62196-2 on julkaistu 2011 lokakuussa. Standardeilla määritetään pistokytkimien rakenne- sekä testausvaatimukset.

Tyyppi 1
Sisältää yksivaiheisen autonpuoleisen kojepistokytkimen. Tätä järjestelmää käytetään Pohjois-Amerikassa ja Japanissa. Tunnetaan Pohjois-Amerikassa SAE J1772 koodilla ja Japanissa nimellä Yazaki.

Tyyppi 2
Sisältää sekä autonpuoleisen kojepistokytkimen että kiinteän asennuksen pistorasian ja siihen liitettävän pistotulpan. Järjestelmä on yksivaiheisena 70 A ja kolmivaiheisena 63 A järjestelmä. Järjestelmä on käytössä Saksassa ja tunnetaan nimellä MENNEKES.

Latauspisteiden pistokytkimiä koskevilla standardeilla EN 62196-1 ja EN 62196-2 määritetään pistokytkimien rakenne- sekä testausvaatimukset.Tyyppi 3
Järjestelmä vastaa teknisiltä ominaisuuksiltaan tyyppiä 2, mutta poikkeaa rakenteeltaan ja on varustettu sulkuläpillä.


Lataustavat

Tällä hetkellä käytössä on neljä sähköajoneuvojen lataustapaa, jotka on määritetty standardissa EN 61851-1

Lataustapa 1
Akkuja ladataan hitaasti tavallisesta vikavirtasuojalla suojatusta kotitalouspistorasiasta. Lataustapa soveltuu lähinnä sähkömopojen ja muiden keveiden sähköajoneuvojen lataukseen.

Lataustapa 2
Edellisen kaltainen hitaasti tapahtuva lataus, mutta siinä edellytetään liitäntäjohtoon erityinen suojalaiteyksikkö, joka sisältää muun muassa vikavirtasuojan.

Lataustapa 3
Menetelmä on suunniteltu pelkästään sähköautojen vaihtosähköllä lataamiseen. Tässä auton akkua voidaan ladata suurilla virroilla standardien EN 62196-1 ja -2 mukaisilla pistokytkimillä. Olennaista on se, että järjestelmään sisältyy latauksen ohjaus- ja suojaustoiminnot.

Lataustapa 4
Pikalataus tasasähköllä tapahtuu erillisellä auton ulkopuolisella laturilla. Tällä lataustavalla voidaan akku ladata jopa 10 minuutissa, kun muilla lataustavoilla kestoajat vaihtelevat ladattavasta laitteesta riippuen 3 – 12 tuntiin.