Standardit

Suomalaiset sähköalan standardit perustuva pääasiassa maailmanlaajuisiin (IEC) tai eurooppalaisiin (CENELEC) standardeihin. Standardien noudattaminen ei ole pakollista, mutta mikäli käytetään standardeista poikkeavia ratkaisuja, joutuu poikkeaman tekijä erikseen osoittamaan, että nämä ratkaisut täyttävät olennaiset turvallisuusvaatimukset. Tämän takia standardien asema on vahva.

Sähköalalla keskeisiä standardeja ovat pienjännitesähköasennuksia koskeva standardisarja SFS 6000, joka perustuu IEC:n standardisarjaa IEC 60 364. Suurjännitesähköasennuksia koskee standardi SFS 6001. Suomessa standardit vahvistaa SFS, mutta Turvatekniikan keskus pitää luetteloa niistä standardeista, joita noudattamalla olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttyy. Tämä lista on esitetty TUKES-ohjeessa S10.

Sähkölaitteiden osalta standardit ovat lähes yksinomaan eurooppalaisiin esikuviin perustuvia. Voimassa oleva standardiluettelo on luettavissa Suomen Standardisoimisliiton sivuilla.


Lisätietoja:

SESKO ry - Sähkö- ja elektroniikka-alan kansallinen standardisoimisjärjestö
Suomen Standardisoimisliiton SFS ry - Standardisoinnin suomalainen keskusjärjestö.
IEC - Kansainvälinen sähköalan standardisoimisjärjestö.
CENELEC - Eurooppalainen standardoimistyön kattojärjestö.