MagiCAD -sovellus kaavioiden ja Revit-mallien tietojen synkronointiin

19.10.2017

Progman Oy julkaisi uuden MagiCAD Schematics -sovelluksen, joka mahdollistaa kaavioiden piirron synkronoidusti LVIS-projekteissa.

Sovelluksessa on työkalut kaavion piirrosmerkkien linkittämiseen vastaaviin laitteisiin mallissa. Se mahdollistaa parametriarvojen synkronoinnin kaavioiden ja mallin välillä, jolloin tiedot pysyvät yhdenmukaisina ja ajan tasalla projektin edetessä kaavioissa, mallissa ja muissa dokumenteissa. Synkronoinnin suunta kaaviosta malliin tai mallista kaavioon voidaan määrittää.

Suunnittelu voidaan aloittaa kaavioista ilman tuotekohtaisia tietoja. Kun projekti etenee mallinnusvaiheeseen, laskentatulokset ja esimerkiksi yksityiskohtaiset tuotetiedot voidaan synkronoida mallista takaisin kaavioon. Näin kaavioissa voidaan esittää yksityiskohtaisempia laskentatuloksia ilman merkittävää lisätyötä.

Piirrosmerkeille voidaan määrittää parametreja tietojen tallentamiseen. Piirrosmerkkien määrittelyt voidaan tallentaa erilliseen määrittelytiedostoon. Lisäksi piirrosmerkit voidaan ryhmitellä käyttäjän määrittelemiin ryhmiin.

Lisätietoja