Suositus sähkötöiden pistelaskennasta ja asiakirjojen toimittamisesta sähköisessä muodossa

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Neuvottelevat sähkösuunnittelijat NSS ry ovat uusineet sähkötöiden pistelaskentaan ja asiakirjojen toimittamiseen sähköisessä muodossa liittyneet suositukset.

Pistelaskentaa varten on laaditty yksinkertainen perustaulukko (alla PDF-tiedostona), jonka mukaiset pisteluettelot on mahdollista tuottaa keskeisten ohjelmistovalmistajien suunnitteluohjelmilla. Tämä luettelo sisältää sähköpisteistä ne tiedot, jotka voidaan lukea nykyisten suunnittelukäytännön mukaisista tasopiirrustuksista.

Pisteluotteloiden käytön uskotaan parantavan merkittävästi tarjouksen laatimisen tehokkuutta. Samalla tarjouskustannukset alenevat, tarjousajat lyhenevät ja tarjouksien vaatima työmäärä vähenee.

Suosituksen mukaan tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyvät sähköisesti laaditut piirrustukset, selostukset, kaaviot ja luettelot toimitetaan myös sähköisessä pdf-muodossa. Myös tämä helpottaa toimintaa.