Uusi energiatehokkuusasetus automaatio- ja ohjausjärjestelmille

2.11.2020

Ympäristöministeriö on antanut asetuksen, jolla säädetään energiatehokkuuden vaatimukset rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmille, paikallisille sähköntuotantojärjestelmille sekä itsesäätyville laitteille.

Vaatimukset tulevat sovellettaviksi 1.1.2021 alkaen uudisrakennuksissa, korjaus- ja muutostöissä sekä rakennuksen käyttötarkoitusta muutettaessa. Asetuksen mukaan rakennuksiin on asennettava sisälämpötilaa säätelevät laitteet, joiden tulee olla itsesäätyviä sekä toimia huonekohtaisesti tai määrätyllä alueella. Itsesäätyviä laitteita ovat esimerkiksi termostaattiset patteriventtiilit.

Vaatimuksia sovelletaan uudisrakennuksiin sekä lämmönkehittimen tai lämmönjakokeskuksen vaihdon tai lisäämisen yhteydessä silloin, kun itsesäätyvien venttiilien asentaminen on teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. Asetus on osa EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) muutoksen toimeenpanoa Suomessa.

Uudessa ST-ohjeistossa Automaation vaikutus rakennusten energiatehokkuuteen kerrotaan, mitä määräykset tarkoittavat käytännössä.


Ympäristöministeriön tiedote