Asuinrakennusten energia-avustusten haku käynnistyi

3.1.2020

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin 20 miljoonaa euroa avustuksia vuonna 2020.

Avustuksia voivat hakea omakoti- ja paritalojen omistajat, kerros- ja rivitaloyhtiöt sekä valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt.

Avustusta myönnetään energiatehokkuuden parantamiseen, energian käytön tehostamiseen ja sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen. Avustusta voi saada myös esimerkiksi energian käytön kysyntäjoustoa parantaviin ratkaisuihin. Avustusta voi saada korkeintaan 6 000 euroa, mutta kuitenkin enintään 50 % korjaushankkeen toteutuneista kustannuksista.

Hakemukseen tulee liittää mukaan arvio korjausten vaikutuksista rakennuksen E-lukuun ja asiantuntijan laatima kustannusarvio vaadittavista toimenpiteistä. Avustus maksetaan jälkikäteen, kun energiatehokkuuden paraneminen on todennettu korjausten jälkeen laadittavalla uudella energiatodistuksella.

Hakemukset tulee jättää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle viimeistään 30.6.2020.

 

ARAn tiedote

Ympäristöministeriön tiedote