Sähkölaitteiston varmennustarkastusohjeet päivitettiin

4.4.2019

Päivitetty SFS-standardi 5825 antaa ohjeet sähköturvallisuuslain mukaiseen sähkölaitteistojen käyttöönoton varmennustarkastukseen.

Standardista SFS 5825 on julkaistu uusi painos, jossa on otettu huomioon Tukesin ohjeistuksen ja uusimpien sähköasennusstandardien vaatimukset. Standardin perusosassa annetaan yleiset ohjeet tarkastuksen suorittamiseen, dokumentointiin ja tarkastuksesta mahdollisesti johtuviin toimenpiteisiin kuten tarkastuksen keskeyttämiseen, uusintatarkastukseen ja kehotukseen verkosta erottamiseen.

Standardi sisältää myös opastavat liitteet, joissa annetaan ohjeita tarkastuksen suorittamiseen ja esimerkkitaulukot pienjännitesähköasennusten, suurjännitesähköasennusten, lääkintätilojen sähköasennusten, räjähdysvaarallisten tilojen ja ilmajohtojen tarkastusten laajuuksista.

 

Lisätietoja SFS:n sivuilla