Hallitus: Sähköautoille tarvitaan 170 000 latauspistettä

4.10.2019

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla sähköautojen latausmahdollisuuksia lisättäisiin merkittävästi.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen ja liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin mukaan sähköautoilun osuutta liikenteestä täytyy lisätä, jotta liikenteen päästöt saadaan kuriin. Laki on osa rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutoksen toimeenpanoa.

Hallituksen lakiluonnoksessa esitetään, että kaikkiin uusiin tai laajasti korjattaviin asuinrakennuksiin, joissa on yli 4 pysäköintipaikkaa, täytyisi tehdä jokaiselle paikalle sähköautojen latausvalmius. Lisäksi rakennuksen omistajan tulisi järjestää asukkaalle mahdollisuus latauspisteeseen, mikäli asukas hankkii käyttöönsä sähköauton. Uudisrakentamista ja laajoja korjauksia koskevat velvoitteet tulisivat sovellettavaksi vuodesta 2021 lähtien.

Ympäristöministeriön arvion mukaan lakiluonnoksessa esitettävät säädökset voisivat tuoda Suomeen yli 170 000 uutta latauspistettä vuoteen 2030 mennessä.

– On selvää, että sähköautoille täytyy saada nykyistä enemmän latauspisteitä, jotta yhä useampi voi ottaa sellaisen käyttöönsä. Siksi linjasimme ilmasto- ja energiapoliittisessa ministerityöryhmässä, että latauspisteiden määrään esitetään merkittävää lisäystä. Liikenteen sähköistäminen on tärkeä keino, joka vie Suomea kohti hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä, ministeri Mikkonen sanoo Ympäristöministeriön tiedotteessa.