Suomalainen GRK uudistaa Viron rautateiden turvalaitteet

4.11.2020

Viron kansallinen rautatieyhtiö Eesti Raudtee, Siemens Mobility ja GRK Rail oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen Viron rautatieverkon turvalaitejärjestelmien uudistamisesta.

Sopimus turvalaitejärjestelmien uudistamisesta kattaa suurimman osan Viron rautatieverkosta. Eesti Raudteen uudistusohjelma on tarkoitus toteuttaa kolmessa vaiheessa. Töiden tavoitteena on mahdollistaa Viron liittyminen Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmään (ERTMS/ETCS). Eesti Raudteen nykyiset turvalaitejärjestelmät perustuvat pääasiassa vuosien 1958–1992 välillä käyttöönotettuun releteknologiaan.

Siemens Mobilityn ja GRK Railin yhteistoimitus sisältää uuden turvalaitejärjestelmän suunnittelun, toimituksen, asennuksen ja testauksen. Siemens Mobility vastaa järjestelmän toimituksesta ja yleisestä projektinhallinnasta. GRK Railin vastuulla ovat kaikki asennukset ja työmaan johtaminen.

25 vuodeksi solmitun sopimuksen arvo on hieman yli 115 miljoonaa euroa. Sopimus sisältää turvalaitejärjestelmien käyttöönoton, sopimuskauden aikana tarvittavat varaosat sekä tuki- ja huoltopalvelut viideksi vuodeksi. GRK Rail oy on osa suomalaista GRK-konsernia.

GRK:n tiedote