Tutkimus: Verkonrakennusyritykset ovat kannattavuuskriisissä

4.12.2019

DI Aappo Kontun väitöskirjatutkimuksen mukaan sähkö- ja televerkkoalan palveluyritysten kannattavuus on romahtanut samalla kun monopoliasemassa toimivien sähköverkkoyhtiöiden investointitehokkuus on parantunut merkittävästi.

DI Aappo Kontun Vaasan yliopiston teknilliseen tiedekuntaan tekemän tuotantotalouden väitöskirjatutkimuksen mukaan sähkö- ja televerkkoalan teolliset palveluyritykset ovat ajautuneet kannattavuuskriisiin. Sen sijaan niiden asiakkaiden eli sähkö- ja televerkkoja omistavien yritysten kannattavuus on pysynyt vahvana ja toiminta tehostunut.

– Verkkoja huoltavien ja urakoivien yritysten markkinat ovat kasvaneet esimerkiksi sähköverkkoyhtiöiden maakaapelointi-investointien vuoksi, mutta samanaikaisesti kasvu on pysähtynyt ja operatiivinen kannattavuus on romahtanut lähes kaikilla tutkituilla palveluyhtiöillä, Kontu kertoo.

Uudet toimijat ovat ottaneet markkinaosuutta alalla ja samalla lähes kaikkien tutkittujen palveluyhtiöiden kannattavuus on romahtanut. Kontun mukaan verkkoyhtiöt ovat erittäin tyytyväisiä nykyiseen toimintamalliin, jossa palvelut pääosin on ulkoistettu.

Kontun tutkimuskohteena oli 40 Suomessa toimivaa verkonrakennusyritystä ja verkkoyhtiötä, jotka kattavat noin 70 prosenttia koko markkinasta.

 

Lisätietoja Vaasan yliopiston sivuilla