Voimakaapelien asennusstandardikirja uusittiin

5.6.2019

Uudistettu SFS-käsikirja 650 sisältää erityyppisten pienjännite- ja keskijännitevoimakaapelien asennus- ja valintaohjeet sekä voima- ja asennuskaapelien tyyppimerkinnät.

SFS-käsikirjaan 650 on koottu standardeista SFS 4879, SFS 4880, SFS 5800 sekä SFS 5636 voimakaapelien asentamiseen ja käsittelyyn liittyvät ohjeet. Näitä ohjeita on myös täsmennetty, joten käsikirja soveltuu erityisesti urakoitsijoille, asentajille ja muille kaapelien käyttäjille.

Käsikirja helpottaa myös energiakaapelien tyyppimerkintöjen tulkintaa. Sen sisältämässä standardissa SFS 4680 kuvataan energiakaapelien suomalaiset tyyppimerkinnät. Lisäksi standardi sisältää harmonisoitujen pienjännitekaapelien eurooppalaisen merkintäjärjestelmän.
  

Lisätietoja Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n sivuilla