Tukes patistaa käytön johtajia ryhdistäytymään

5.12.2019

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston mukaan sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastuksissa on ilmennyt luvattoman paljon asennuksiin liittyviä puutteita.

Tukes on tehnyt yhteenvedon valtuutettujen tarkastajien ja laitosten vuonna 2018 ilmoittamista sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastuksista. Tarkastajat ja laitokset tekivät viime vuonna 5 673 varmennustarkastusta ja 3 476 määräaikaistarkastusta. Uusintaan määrättiin 34 varmennustarkastusta ja 60 määräaikaistarkastusta.

Varmennustarkastuskohteissa noin neljännes havaituista puutteista koski huomattavia käyttöönottotarkastuksen tekemiseen liittyviä puutteita. Lisäksi asennuksista ja niiden dokumentoinnista löytyi Tukesin mukaan huomattavia puutteita ja jopa virheitä. Asennusvirheet liittyivät esimerkiksi vikavirtasuojaukseen ja potentiaalintasauksien kattavuuteen.

Määräaikaistarkastuksissa tyypillisimpiä puutteista olivat puutteelliset kosketussuojaukset, rikkoutuneet laitteet ja mekaanisten suojauksien ja palokatkojen puuttuminen.

Tukesin ylitarkastaja Timo Iholinin mukaan Tukesin on ryhdyttävä valvomaan käytön johtajien toimintaa jatkossa entistä tiiviimmin.

– Havaintojen perusteella sähkötöiden johtajien ja varsinkin käytön johtajien on otettava hommat paremmin hanskaansa sekä tehostettava toimintaansa ja valvottava annettujen ohjeiden noudattamista, Iholin sanoo Tukesin tiedotteessa.