Teknisten järjestelmien energiatehokkuusasetus etenee

8.6.2020

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmien, paikallisten sähköntuotantojärjestelmien sekä itsesäätyvien laitteiden energiatehokkuusasetukseen.

Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että rakennusten tekniset järjestelmät ovat energiatehokkaita ja sisäilmaston laatu hyvä. Asetus on osa EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) muutoksen toimeenpanoa Suomessa. Direktiivimuutoksen tarkoituksena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja siten hillitä ilmastonmuutosta.

Jos rakennukseen asennetaan automaatio- ja ohjausjärjestelmä tai paikallinen sähköntuotantojärjestelmä, tulisi niiden täyttää asetusluonnoksen mukaiset kokonaisenergiatehokkuutta, mitoitusta, asentamista, käyttöönottoa sekä ohjaamista koskevat vaatimukset. Vaatimuksia sovelletaan uudis- ja korjausrakentamisessa silloin, kun ne ovat teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti toteutettavissa.

Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1. lokakuuta 2020. Lausuntoja voi antaa 8.7.2020 asti Lausuntopalvelu.fi-sivulla.

 

Ympäristöministeriön tiedote