Seinäjoella harjoiteltiin sähkönjakelun häiriöistä selviytymistä

8.11.2019

Seinäjoen seudulla harjoiteltiin 6.–7.11.2019 eri tahojen yhteistoimintaa sään aiheuttamassa laajassa ja vakavassa sähkönjakelun häiriössä, joka kohdistui sekä paikalliseen että valtakunnalliseen sähköverkkoon.

Jäätyvä 2019 -harjoitukseen osallistui 240 henkilöä esimerkiksi Fingrid oyj:stä, Huoltovarmuuskeskuksesta, Seiverkot oy:stä, Elenia oy:stä, Caruna oy:stä, Herrfors Nät-Verkko oy ab:sta, Seinäjoen kaupungilta, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta ja Valio oy:stä.

Harjoituksessa jäätävän myrskyn aiheuttama laaja-alueinen sekä pitkäkestoinen kanta- ja jakeluverkkojen sähkönjakelun häiriö lamautti pitkäksi aikaa yhteiskunnan perustoiminnot.

Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspoolin mukaan harjoitus osoitti, että tilannekuva- ja yhteydenpitovälineiden käyttö oli sujuvaa. Alan toimijat osasivat seurata toistensa viestintää ja välittää tietoa omissa viestintäkanavissaan. Myös tekninen viestintävalmius Virven ja Krivatin osalta on parantunut. Krivat on Suomen Erillisverkot oy:n ylläpitämä kriittisen infrastruktuuritoimijoiden yhteinen viestintä- ja tilannekuvajärjestelmä.