Latausjärjestelmien infratukea haettiin runsaasti

9.10.2019

Syksyn infrastruktuuritukikilpailutuksessa Energiavirasto sai yhteensä 45 tukihakemusta ajoneuvojen latausjärjestelmien investointihankkeille.

Tarjouskilpailulla edistetään kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoa. Tavoitteena on lisätä sähköajoneuvojen ja biokaasun käyttöä tieliikenteessä tukemalla tarjouskilpailussa voittaneiden hankkeiden lataus- ja kaasutankkausverkon laajentamiseen liittyviä investointeja.

Määräajan päättymiseen eli syyskuun loppuun mennessä Energiavirastolle jätettiin 34 ajoneuvojen suuritehoisia latausjärjestelmiä koskevaa investointiavustushakemusta, joiden yhteisarvo on 1 994 560 euroa. Ajoneuvojen peruslatausjärjestelmien investointitukea haetaan 15 hankkeeseen. Näiden yhteisarvo on 195 942 euroa.

Peruslatausjärjestelmille tukea hakeneilla on hyvät mahdollisuudet saada hakemansa tuet, sillä näille on budjetoitu 250 000 euroa tukea. Suuritehoisten latausjärjestelmien tuista käydään kovempi kisa, sillä näille tukea on varattu 500 000 euroa.

Lisäksi Energiavirasto kilpailuttaa kaasuasemien ja joukkoliikenteen latausjärjestelmien investointituet. Energiavirasto arvioi, että tarjousten suuresta määrästä ja niiden laajuudesta johtuen päätöksiä voittaneista hankkeista saatetaan joutua odottamaan ensi vuoden helmikuuhun saakka.

 

Energiaviraston tiedote