Sähkötekniikan tukkumyynti tasoittui

10.10.2019

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo laski alkuvuonna 0,4 % päätyen syyskuun lopussa 757 miljoonaan euroon. Kolmannen vuosineljänneksen osalta myynnin arvo laski 0,9 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Takautuva 12 kuukauden kumulatiivinen myynti puolestaan osoittaa 0,7 % kasvua. 

– Kysynnän kasvu vaikuttaa tasoittuneen ja alkuvuoden myynti on nyt kahden edellisvuoden tuntumassa. Viimeinen vuosineljännes tulee näyttämään, yltääkö kokonaismyynti noiden kahden ennätysmäisen vuoden välille, Sähköteknisen kaupan liiton toimitusjohtaja Tarja Hailikari sanoo.

Alalle tärkeä rakentamisen volyymi eli käynnissä olevan rakentamisen arvo väheni touko-heinäkuun aikana 1,4 % vuoden takaisesta. Samaan aikaan myönnettyjen rakennuslupien kuutiometrimäärä laski 5,8 %.

– Parhaillaan etenevät hankkeet pitävät yllä rakennusten sähköistykseen liittyvää kysyntää kohtalaisella tasolla varsinkin kasvukeskuksissa vielä jonkin aikaa.

Hailikari näkee sähkötekniselle kaupalle avautuvan paljon uusia mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Sähkön merkitystä yhteiskunnassa kasvattavat megatrendit, kuten kaupungistuminen ja ikääntyminen sekä tarve torjua ilmastonmuutosta.

Esimerkiksi tuuli- ja aurinkosähköä voidaan ottaa laajalti käyttöön, kunhan sähköverkon älykkyys ja kiinteistöjen automaatio tukevat sitä. Erinomainen esimerkki jo käynnistyneestä myönteisestä kehityksestä on yleinen herääminen sähköautojen latausverkoston rakentamiseen.

– Latauspisteiden ja -asemien tarve koskee koko rakennettua ympäristöä – taloyhtiöitä, yrityksiä, pysäköintilaitoksia sekä katu- ja tieverkostoa. Hyödyn saaja on koko yhteiskunta ja siksi asiaa ovat ryhtyneet aktiivisesti edistämään niin poliitikot kuin muutkin yhteiskunnalliset vaikuttajat, Hailikari kertoo.