Rovaniemeläinen SSEP Finland osaksi Granlund-konsernia

11.2.2020

Granlund-konserni vahvistuu Lapissa, kun rovaniemeläinen SSEP Finland oy tulee osaksi Granlundia helmikuussa sovitun yrityskaupan myötä. SSEP Finland on sähkösuunnitteluun ja -valvontaan keskittynyt yritys, joka on toiminut Pohjois-Suomessa miltei kymmenen vuotta.

Granlundin tavoitteena on nousta taloteknisen suunnittelun markkinajohtajaksi Lapin seudulla. Yrityskaupan myötä konserni pystyy tarjoamaan alueella koko taloteknisen suunnittelun kokonaisuutta. SSEP Finland täydentää Granlund Rovaniemi oy:n LVIA-suunnitteluosaamista sähköpuolen asiantuntemuksellaan. Se tuo konserniin myös voimalaitos- ja suurjänniteosaamista.

Granlund Rovaniemi ja SSEP Finland yhdistävät toimintansa vuoden 2020 aikana. Yrityskauppa astuu voimaan helmikuun lopussa. SSEP Finlandin viisi työntekijää siirtyvät vanhoina työntekijöinä Granlund Rovaniemeen fuusion yhteydessä. Jukka Kärki jatkaa Granlund Rovaniemen toimitusjohtajana ja SSEP Finlandin toimitusjohtaja Juha Alhainen nimitetään Granlund Rovaniemen varatoimitusjohtajaksi ja osakkaaksi.

Granlund Rovaniemi on toiminut Lapissa vuodesta 2016 alkaen ja sen asiakkaita ovat alueen julkisen sektorin toimijat, liike- ja teollisuusyritykset sekä palvelualojen eri yritykset. SSEP Finlandin myötä asiakaskunta vahvistuu erityisesti matkailu- ja hotellipuolella ja myös voimalaitokset ja teollisuus ovat yrityksen merkittäviä asiakasryhmiä.