Rakennusalan turvallisuusviikko käyntiin

11.5.2020

Turvallisuusviikko kiinnittää huomiota työmaiden siisteyteen ja ennakoivan työturvallisuusajattelun merkitykseen.

Rakennusteollisuus RT:n organisoimaa turvallisuusviikkoa vietetään 11.5.-15.5.2020. Turvallisuusviikko muistuttaa, että työmaiden siisteys on olennainen osa turvallisuutta. Kulkuteillä lojuvien tavaroiden ja pölynsuojauksen lisäksi työmailla pitää kiinnittää huomiota myös yleiseen siisteyteen ja pintojen desinfiointiin virusten leviämisen välttämiseksi.

Turvallisuusviikko muistuttaa, että turvallisuus lähtee aina ennakoinnista. Lain mukaan rakennushankkeen toteuttajan on tehtävä kirjallinen työturvallisuussuunnitelma töiden turvallisesta toteutuksesta ja mahdollisista riskeistä aina ennen rakennustöiden aloittamista. Rakennusteollisuus suosittelee lisäksi, että työmaille laaditaan työn turvallisuussuunnitelmat ennen uusien työtehtävien aloittamista yhdessä työnjohdon ja työntekijöiden kanssa. Työn turvallisuussuunnitelman mallipohja on ladattavissa teemaviikon sivuilta.

Turvallisuusviikon teemasivuille on koottu runsaasti muutakin turvallisuusmateriaalia, videoita ja vinkkejä työmailla teemaviikon aikana järjestettäviin turvallisuuskilpailuihin.

Sähköalan ammattilaiset voivat tutustua viikon aikana sähkötyöturvallisuuden jatkuvaan ylläpitoon. Sähköinfon kehittämässä mallissa sähkötyöturvallisuusosaamista ylläpidetään vuosittain viiden vuoden välein suoritettavan sähkötyöturvallisuustutkinnon sijaan.

 
Turvallisuusviikon teemasivut

Sähkötyöturvallisuuden jatkuvan osaamisen ylläpito