Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön stipendit ovat haettavissa

11.9.2020

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön Sähköisen talotekniikan yliopistostipendi ja koulutus- ja kehittämispalkinnot ovat nyt haettavissa.

Ensto oy:n ja Schneider Electric Finland oy:n nimikkorahastosta myönnettävä Sähköisen talotekniikan yliopistostipendi on haettavissa 30.9. saakka. Korkeatasoisille sähköistä talotekniikkaa käsitteleville diplomitöille myönnettävän stipendin arvo on 2 000 euroa.

Koulutuspalkinto myönnetään sähköalalla toimivalle yksityishenkilölle, joka on merkittävällä tavalla vaikuttanut sähköalan koulutuksen kehittämiseen tai yritykselle esimerkillisestä henkilöstökoulutuksesta. Sähkö- ja telealan kehittämispalkinto myönnetään joko yritykselle, yhteisölle tai yksityishenkilölle sähkö- ja telealaa edistävästä, merkittävästä teosta, tuotekehityksestä tai innovaatiosta. 3 000 arvoiset palkinnot ovat haettavissa 5.10. saakka.

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö edistää sähköalan koulutus- ja tutkimustoimintaa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja ja stipendejä sähköalan jatko-opintoihin ja tutkimustyötä varten.


Lisätietoja ja hakuohjeet Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön sivuilla