Verkonrakennusyhtiöt julkaisivat yhteisen turvallisuusmanifestin

12.2.2019

Sähköverkkoyhtiö Elenia on julkaissut 42:n sähköverkon rakentamisen ja kunnossapidon kumppaniyhtiönsä kanssa työturvallisuuden tason nostoon tähtäävän turvallisuusmanifestin. Yhteisenä tavoitteena on, että tapaturmia ei enää tapahdu.

Suomessa sähköverkon rakennus- ja kunnossapitotöiden työturvallisuus ei ole kansainvälisesti vertailtuna parasta mahdollista taso. Nyt kymmenet suomalaiset ja Suomessa toimivat verkonrakentajat ja kunnossapitoyritykset haluavat parantaa yhteisvoimin tilannetta yhteisellä työturvallisuusmanifestilla.

– Työnteon turvallisuudessa on kysymys jokaisen omasta ja meidän kaikkien yhteisestä asenteesta. Jokaisen on tunnettava oma vastuunsa työnsä turvallisuudesta ja koko työporukan turvallisuudesta, Elenian verkkojohtaja Jorma Myllymäki muistuttaa.

– Ensin työnantajien on ehdottomasti pidettävä huolta, että kaikilla sähköverkossa työtään tekevillä on osaaminen, varusteet ja työvälineet aina kunnossa. Kun työnteon edellytykset on erinomaisella tasolla, on jokaisen omalla työasenteellaan vastuullisesti huolehdittava, että turvallisia työkäytäntöjä noudatetaan tinkimättömästi osana arkea, Myllymäki jatkaa.

Elenian TEKO – terveenä kotiin -hankkeeseen osallistuvat kaikki yhtiön sähköverkon rakentamiseen ja kunnossapitoon osallistuvat pääurakoitsijat. Osana hanketta kaikki tapaturmat käsitellään jatkossa toimitusjohtajatasolla ja samalla mietitään entistä perusteellisemmin, miten olisi pitänyt toimia paremmin. Myös koulutusta ja perehdytystä lisätään entisestään.


Turvallisuusmanifesti Elenian sivuilla 

Turvallisen työnteon varusteet.