Sähköurakoitsijoiden tuloskehitys jatkui vakaana

12.8.2019

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n kannattavuustutkimuksen mukaan liiton varsinaisten jäsenyritysten liikevaihdot kehittyivät vuonna 2018 suotuisasti.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenyritysten kannattavuus on keskimäärin hyvällä tasolla. Tutkimuksessa analysoitujen yritysten keskimääräinen kannattavuus on parantunut vuodesta 2017 sekä käyttökatteella että nettotuloksella mitattuna.

Nettotulosprosentti kasvoi kaikissa kokoluokissa vuonna 2018. Hajonta on kuitenkin melkoinen: parhaimman neljänneksen nettotulosprosentti oli 8,3 prosenttia ja heikoimman 0,1 prosenttia. Valitettavasti tutkituista yrityksistä neljäsosan tulos oli edellisvuoden tavoin tappiolla. Keskimääräiset käyttökatteet ja nettotulokset ovat suhteellisesti parhaita pohjoissuomalaisilla urakoitsijoilla.

STUL:n jäsenyritysten liikevaihdot ovat kasvaneet selvästi kolmen viime vuoden aikana. Vuonna 2018 keskimääräinen sähköasennusalan yritys ylsi 3,2 prosentin kasvuun. Luku on linjassa muun rakentamisalan kasvulukujen kanssa.

 

Lisätietoja STUL:n sivuilla