Koneiden sähköistyksen uusittu perusstandardi julkaistiin

13.2.2019

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on julkaissut uudistetun painoksen koneiden sähköistyksen perusstandardista SFS-EN 60204-1: 2018.

Koneiden sähkölaitteistojen yleisiä vaatimuksia käsittelevän koneturvallisuusstandardin avulla on mahdollista suunnitella ja rakentaa koneeseen sähkölaitteisto, joka täyttää koneturvallisuusdirektiivin 2006/42/EC ja pienjännitedirektiivin 2014/35/EU vaatimukset.

Standardia sovelletaan pienjännitteellä toimivien koneiden sähköisiin, elektronisiin ja ohjelmoitaviin elektronisiin laitteisiin ja järjestelmiin, joita ei kanneta kädessä toiminnan aikana.

Standardin uuden painoksen tärkeimpiin muutoksiin kuuluvat sähkökäyttöjen (power drive system, PDS) lisävaatimukset, ylivirtasuojausta koskevien vaatimusten muutokset ja hätäpysäytyksen ja suojapiirien vaatimusten muutokset.

Standardikirja on myynnissä Sähköinfon verkkokaupassa. Sähköinfon järjestää standardin muutoksista myös päivän mittaisen kurssin 10.4. ja 23.5. Espoossa.