Sähköasennusalan työehtosopimus hyväksyttiin

13.5.2020

Palvelualojen työnantajat PALTA, Sähköalojen ammattiliitto ja Sähkötekniset työnantajat STTA ovat hyväksyneet Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen.

Uusi sopimus on voimassa huhtikuuhun 2022 saakka. Sopimuksen mukaan sähköistys- ja sähköasennusalan palkat nousevat kahden vuoden aikana yhteensä 3,2 prosenttia, ensiksi 1.8.2020 ja myöhemmin 1.8.2021. Myös kiky-tunneista luovutaan.

Sopimukseen sisältyy kuitenkin niin sanottu kriisilauseke, jonka mukaan sopijaosapuolet voivat arvioida sopimusratkaisua uudelleen, mikäli koronaepidemia aiheuttaa poikkeuksellisia talousvaikeuksia yrityksille.

Työehtosopimusta noudatetaan yleissitovana työehtosopimuksena kaikissa sähköistys- ja sähköasennusalan töissä.

  
Sähköteknisten työnantajien tiedote
 
Sähköliiton tiedote