Fortum selvittää Loviisan ydinvoimalan käyttöiän pidentämistä

13.8.2020

Fortum on käynnistänyt Loviisan ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn, jossa arvioidaan voimalaitoksen käytön jatkamisen tai vaihtoehtoisesti käytöstäpoiston mahdollisuuksia.

Loviisan ydinvoimala. Kuva Fortum.

Loviisan voimalaitoksen nykyiset käyttöluvat ovat voimassa vuosien 2027 ja 2030 loppuun saakka.

– Loviisan voimalaitos on teknisesti hyvässä kunnossa ja täyttää tämän päivän turvallisuusvaatimukset. Nyt toteutettavan ympäristövaikutusten arvioinnin avulla keräämme tietoa mahdollista uutta käyttölupahakemusta varten. Me Fortumissa uskomme, että ydinvoimaa tarvitaan vielä pitkään hiilidioksidipäästöttömänä, luotettavana ja sääoloista riippumattomana energianlähteenä, Loviisan voimalaitoksen apulaisjohtaja Thomas Buddas kertoo.

YVA-menettelyssä arvioidaan sekä voimalaitoksen kaupallisen käytön jatkamisen että käytöstäpoiston vaikutuksia ympäristöön, ihmisten terveyteen ja turvallisuuteen sekä ympäröivään yhteiskuntaan ja talouteen. Lisäksi arviointimenettelyssä selvitetään voimalaitoksen matala- ja keskiaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutuksia. YVA-menettely on kaksivaiheinen ja se kestää noin puolitoista vuotta.

Fortum on investoinut Loviisan voimalaitokseen viimeisten viiden vuoden aikana yhteensä noin 450 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,2 terawattituntia, mikä on yli 10 % Suomen sähköntuotannosta.

 

Lisätietoja Fortumin sivuilla