Granlund helsinkiläissairaalan suunnittelijaksi

14.1.2019

Granlund Oy on valittu Laakson yhteissairaalan LVIA-, sprinkleri-, sähkö-, tele-, AV-, turva- sekä energia- ja elinkaarisuunnittelijaksi.

Laakson yhteissairaala on Laakson sairaala-alueelle toteutettava Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yhteinen psykiatrinen ja somaattinen sairaala. Yhteensä hankkeen laajuus tulee olemaan noin 150 000 bruttoneliömetriä. Hanke käsittää uudisrakentamista ja säilytettävien nykyisten sairaalarakennusten muutos- ja peruskorjaustöitä sekä hankkeeseen liittyviä aluerakentamisen töitä.

– Suunnittelussa tullaan painottamaan erityisesti turvallisuutta, energiatehokkuutta ja kiertotaloutta sekä erilaisia digitaalisia ratkaisuja. Sairaalaosastojen suunnittelussa huomioidaan erityisesti tilojen muuntojoustavuutta, kuten jaettavuutta ja yhdistettävyyttä sekä sopivuutta sairaalan eri toimintojen tarpeisiin, Granlundin sairaalaliiketoiminnan johtaja Jukka Vasara kertoo.

Hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu noin 670‒700 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan useina erillisprojekteina, jotka kaikki valmistuvat alustavan aikataulun mukaisesti vuoden 2025 jälkeen. Sairaalahankkeen arkkitehtisuunnittelusta vastaa arkkitehtiryhmittymä Laakson LATU, johon kuuluvat AW2-Arkkitehdit oy, Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set oy ja UKI Arkkitehdit oy.