Järjestöt vaativat lisää rahaa sähköalan opetukseen

14.5.2019

Sähköalan järjestöt ehdottavat, että sähköalan ammatillisen koulutuksen rahoitus nostettaisiin nykyistä pykälää korkeampaan rahoitusryhmään, jotta alan koulutuksen erityistarpeet pystyttäisiin huomioimaan paremmin opetuksessa.

Sähköalan järjestöt ovat huolissaan sähköalan ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen resurssien ja tuntimäärien vähentymisestä. Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus STEK ry:n toimitusjohtaja Timo Kekkosen mukaan ammattiin opiskelevien henkilöiden odotetaan oppivan entistä suurempi osa ammatissa tarvittavissa taidoista työssäoppimisjaksoilla työpaikoilla, mutta sähköalalla jo turvallisen harjoittelun aloittaminen edellyttää runsaasti teoriatietoa.

– Sähkö on osaamattomissa käsissä vaarallista. Sähkö- ja sähkötyöturvallisuus voivat heikentyä, kun rahanpuute pakottaa tinkimään lähiopetuksesta, Kekkonen sanoo.

Sähköalan järjestöt ehdottavat yhteisessä kannanotossaan, että sähköalan opetuksen rahoitus nostetaan kustannusryhmästä kaksi kustannusryhmään kolme, jotta alan erityispiirteet pystytään huomioimaan koulutuksessa.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Sähköalojen ammattiliitto ry, Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus STEK ry, Sähkötekniset työnantajat STTA ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry.


Kannanotto Sähköturvallisuuden Edistämiskeskuksen sivuilla