Rakennusliitto: Työmaiden koronatilanne on huolestuttava

14.9.2020

Rakennusliiton mukaan virukselle altistumisia ja sairastumisia on tapahtunut useilla paikkakunnilla erityisesti ulkomaalaisten komennustyöntekijöiden parissa. Tapahtumat koskevat yhteensä satoja työntekijöitä.

Rakennusliiton mukaan THL:n 30.6. antamista, rakennustyömaiden turvallisuuden varmistamista koskevista suosituksista juuri mitkään eivät toteudu tällä hetkellä kunnolla käytönnössä.

Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemen mukaan pahimmat epäkohdat liittyvät työmailla sosiaalitilojen puutteelliseen hygieniaan sekä lähinnä ulkomaalaisten komennusmiesten omaehtoisen karanteenin toteutumiseen sekä asumisolosuhteisiin.

– Rakennusalalla sovellettu omaehtoinen karanteeni maahantulon tai korona-altistuksen yhteydessä on osoittautunut kuolleeksi kirjaimeksi. Koska työntekijälle ei yleensä makseta palkkaa omaehtoisen karanteenin ajalta, ei köyhistä maista Suomeen tulevilla työntekijöillä ole mahdollisuutta karanteenin noudattamiseen. Samasta syystä töihin mennään jopa sairaana. Komennusmiesten yhteismajoitus tarkoittaa, että yhden sairastuessa koko ryhmä pitäisi asettaa karanteeniin. Näin ei ole tapahtunut, vaan koko asia on jätetty työnantajiensa armoilla olevien työntekijöiden vastuulle.

 
Rakennusliiton tiedote