Uusia standardeja akuille ja pienjännitekaapeleille

16.1.2019

Sähköalan standardointijärjestö Sesko on julkaissut joukon akkuasennusten turvallisuusvaatimuksia ja pienjännitevoimakaapeleiden rakennetta ja mitoitusta käsitteleviä standardeja.

Akkujen ja akustojen asentamiseen, käyttöön, tarkastukseen, kunnossapitoon ja hävittämiseen liittyvät turvallisuusvaatimukset määritellään standardissa SFS-EN IEC 62485-2: 2018.

Standardissa määritellään paikallisakkujen ja -akustojen suojausmenetelmät sähkön, elektrolyytin ja räjähtävien kaasujen aiheuttamia vaaroja vastaan. Lisäksi kuvataan toimenpiteet, joilla varmistetaan akustojen ja akkuasennusten toiminnallinen turvallisuus.

Vaatimukset koskevat lyijy-, nikkeli-kadmium- ja nikkeli-metallihydridiakuista koostuvia akkuasennuksia, joiden nimellisjännite on enintään 1500 V (DC). Standardi korvaa standardin SFS-EN 50272-2, johon verrattuna tekstiä on ajanmukaistettu. Merkittäviä teknisiä muutoksia standardiin ei ole kuitenkaan tehty.

Pienjännitevoimakaapeleiden rakenne-, mitoitus- ja testausvaatimuksia sekä kaapeleiden käyttöä koskevat standardit SFS 4879: 2018 ja SFS 4880: 2018 on tarkoitettu ensisijaisesti kaapelivalmistajille.

SFS-standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS.

   

Seskon tiedote uusista kiinteistökaapelistandardeista