Helsinki avaa energiankulutustiedot sovelluskehittäjille

16.4.2020

Testikäyttöön avatusta Nuuka Open API:sta voi hakea Helsingin kaupungin noin 1 700 palvelurakennuksen tuntikohtaisia sähkön- ja lämmönkulutustietoja.

Avoimen rajapinnan toivotaan vauhdittavan Helsingin matkaa hiilineutraaliksi kaupungiksi. Energiankulutusdatan avaamisella kaupunki toivoo saavansa uusia ideoita energiatehokkuuden parantamiseen.

Nuuka-järjestelmä kokoaa kaiken kaupungin rakennuksiin liittyvän tiedon yhdelle alustalle. Järjestelmään kootaan myös mittaustietoa rakennusten sisäolosuhteista, kuten lämpötilasta, hiilidioksiditasoista, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja pienhiukkasten pitoisuuksista. Muutamassa rakennuksessa järjestelmään saadaan myös käyttäjätyytyväisyystietoja.

Hankkeen lopullisena tavoitteena on tehdä kaupungin kiinteistöistä älyrakennuksia, joiden taloteknisiä järjestelmiä ohjataan mittaus- ja olosuhdetiedon perusteella tilakohtaisesti uusien sovellusten avulla.

 
Helsingin kaupungin tiedote