Caverion laati kiinteistöille poikkeusajan huolto-ohjeet

17.4.2020

Monien kiinteistöjen käyttöaste on tällä hetkellä huomattavasti normaalia matalampi. Poikkeustilanteessa kannattaa kiinnittää huomiota sisäilman laatuun, energiankulutuksen optimointiin ja tyhjien tilojen hyötykäyttöön.

Caverion on koonnut verkkosivuilleen runsaasti ohjeita, joiden avulla kiinteistöjen haltijat voivat varmistaa, että tilat säilyvät terveellisinä ja turvallisina myös poikkeustilanteen aikana. Huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti ilmanvaihdon toimintaan, jotta sisäilman laatu ja energiankulutus voidaan optimoida.

Rakennusautomaation avulla voidaan varmistaa, ettei kiinteistössä kulu energiaa turhaan. Automaation tuottaman datan avulla voit analysoida, vastaako esimerkiksi lämmityksen taso kiinteistön nykyisen käyttöasteen tarpeita. Suuri osa vaadittavista säätötoimenpiteistä voidaan toteuttaa etävalvomon kautta.

Caverion muistuttaa, että tyhjillään olevissa kiinteistöissä kannattaa toteuttaa huoltotoimenpiteitä nyt, kun siitä ei koidu häiriötä käyttäjille.
  

Caverionin ohjeet kiinteistöhaltijoille