LVI-TU: Uudet urakkamallit lisäävät osaamisvaatimuksia

18.3.2019

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n mukaan uudet, vahvaan yhteistyöhön perustuvat, urakkamallit asettavat uudenlaisia vaatimuksia talotekniikka-alan yritysten henkilöstölle.

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n hallituksen puheenjohtajan, Are Oy:n toimitusjohtaja Heikki Pesun mukaan allianssiryhmää kasatessa yrityksen osaamisen ja referenssien lisäksi halutaan varmistaa henkilöiden osaaminen, sillä hankkeeseen tarvitaan toimiva tiimi. Näin varmistetaan vaativan hankkeen onnistuminen.

Heikki Pesu. Kuva Are.

– Uudet urakkamallit vaativat niin projekti- ja työnjohdolta kuin LVI-asentajilta hyviä viestintätaitoja, jotta työskentely työmaan eri sidosryhmien kanssa on sujuvaa, Pesu kertoo.

Uudet urakkamallit muuttavat perinteistä hanketyötä. Hankkeen perustana on urakan eri osapuolten yhteistyö, ja esimerkiksi Big Room -työskentely vaatii tiedon jakamisen lisäksi vahvaa yhteistyökykyä.

Pesun mukaan henkilökohtaisten osaamisvaatimusten lisäksi urakkamallit pistävät yritysten perinteiset työtavat koetukselle. Yritysten on mietittävä ja muokattava omia toimintatapojaan.

– Jatkuva uuden oppiminen on tämän päivän työelämässä lähes pakollista ja sama pätee myös talotekniikka-alaan. Projektit koostuvat paljolti erilaisista toimijoista, ja tiedon jakaminen toimijoiden ja projektin eri osa-alueiden välillä voidaan kokea hankalaksi. Avoimuus, sujuva tiedonvälitys ja vuorovaikutus ovat kuitenkin ainoa tapa päästä aitoon yhteistyöhön ja saavuttaa asetetut tavoitteet, Pesu muistuttaa.

  

LVI-TU ry:n tiedote