Yrittäjägallup: Puolet yrittäjistä vähentäisi yritystukia

21.1.2019

Suomen Yrittäjien kyselyyn vastanneista pk-yrittäjistä 48 prosenttia on sitä mieltä, että yritystukia pitää vähentää nykyisestä.

Suomen Yrittäjät on järjestelmällisesti vaatinut yritystukijärjestelmän uusimista suuntaan, joka edesauttaa koko kansantalouden kasvua ja luo reilut edellytykset yritysten väliselle kilpailulle.

Tuoreeseen Yrittäjägallupiin vastanneista pk-yrittäjistä 48 prosenttia on sitä mieltä, että yritystukia pitää vähentää nykyisestä, 37 prosenttia vastaajista ei vähentäisi tukia ja 15 prosenttia ei osannut sanoa.

– Yritystukien karsiminen on vaikeaa. Osa tuista on kansantalouden kannalta perusteltuja. Tällaisia ovat muun muassa tutkimus- ja tuotekehityspanostukset ja osa uusiutuvan energian käyttöä lisäävistä tuista. Osa tuista on taas historian jäänteitä ja selvästi tehottomia sekä markkinoiden toimintaa vääristäviä, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo.

Yrityksen koko näyttäisi vaikuttavan haluun leikata yritystukia. Vähintään kymmenen henkeä työllistävistä yrityksistä 57 prosenttia olisi valmiita vähentämään tukia. Myös maantieteellinen sijainti vaikuttaa, sillä pääkaupunkiseudulla toimivat yritykset suhtautuvat yritystukiin nihkeimmin.

Suomen Yrittäjien Kantar TNS Suomelta tilaamaan kyselyyn vastasi 1009 yrittäjää.