Kaapelikelan putoamisesta tuomio työturvallisuusrikoksesta

21.9.2020

Pirkanmaan käräjäoikeus antoi tuomion toukokuussa 2018 pirkanmaalaisella kaapelointityömaalla sattuneesta työtapaturmasta, missä painava kaapelikela putosi kaivinkoneen nostolaitteesta ja pyöri työntekijän päälle.

Onnettomuus sattui, kun puuvalmisteinen, noin 800 kilon painoinen kaapelikela nostettiin kaivinkoneeseen asennetun viputarraimen avulla maasta ylös ja kaapelia vedettiin käsivoimin kelalta ulos.

Työntekijä oli ollut 5-6 metrin päässä, kun kaapelikelaa nostettiin. Kaapelikelan nostotyön yhteydessä kaapelikelan teräsvahvisteinen akselireiän alue rikkoutui. Kaapelikela putosi maahan ja pyöri työntekijän päälle aiheuttaen hänelle vammoja.

Käräjäoikeus totesi maanrakennusyrityksen toimitusjohtajan rikkoneen työturvallisuusmääräyksiä laiminlyömällä työntekijöiden opastusta, koska heille ei ollut annettu oikeanlaisia ohjeita kaapelikelan nostamisesta ja siirtämisestä sekä vaara-alueella työskentelystä.

Oikeudessa viputarraimia valmistavan yhtiön edustajalta saadun selvityksen mukaan viputarraimen käyttö kelan nostamiseen ja siirtämiseen on turvallista jos varmistetaan, että kela kestää nostamisen eikä pääse heilumaan.

Asiassa oli riidatonta, että kaapelikeloja joudutaan nostamaan ja siirtämään maasto-olosuhteissa, joissa maasto on epätasainen. Käräjäoikeus katsoi, että kun kelaa siirretään viputarraimella hankalassa maastossa, saattaa kela heilua normaalia enemmän. Näin kelaan kohdistuu tavallista suurempi rasitus. Siten kyseessä oli kiinnityskohdan ja sen puurakenteisen ympäristön mahdolliseen vaurioitumiseen liittyvä vaaratekijä, joka olisi tullut ottaa huomioon perehdytyksessä. Opetuksessa ja ohjauksessa olisi tullut painottaa kelan metallivahvisteisen keskiön kunnon ja kelan puurakenteen tarkastamista ennen kelan nostamista tai siirtämistä.

Vaikka maanrakennusyrityksen toimitusjohtajan todettiin syyllistyneen työturvallisuusrikokseen, jätti käräjäoikeus hänet tuomitsematta rangaistukseen. Käräjäoikeus katsoi toimitusjohtajan syyllisyyttä alentavan sen, että kelan rikkoutuminen ja putoaminen viputarraimesta on erittäin harvinaista. Lisäksi hänen syyllisyyttään alensi se, että myös viputarraimen käytölle vaihtoehtoisen nostotavan kerrottiin sisältävän turvallisuusriskejä.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että työnantajan tulee huomioida kyseisessä työssä esiintyvien olosuhteiden aiheuttamat vaaratekijät työn suunnittelussa ja työntekijöiden opastamisessa. Maastossa tehtävässä työssä olosuhteet voivat olla hyvinkin vaativat ja tämä tulee ottaa huomioon käytettävien työvälineiden valinnassa ja muussa turvallisuussuunnittelussa.


Aluetarkastusviraston tiedote