Selvitys: Suomen ydinvoimaosaaminen on korkealla tasolla

22.3.2019

Ydinenergia-alan osaamisselvityksen mukaan Suomessa on riittävästi ydinenergia-alan osaamista ja henkilöstöresursseja.

Suomen kansallisen ydinturvallisuuden tutkimusohjelma SAFIR2018:n osana tehdyn selvityksen mukaan Suomesta löytyy riittävästi osaamista ja resursseja täyttämään myös Olkiluoto kolmosen ja Fennovoiman Pyhäjoen voimalan tuoman osaamistarpeen lisääntymisen.

Liisa Heikinheimo. Kuva Maria Heinola.

Selvityksessä lasketaan, että Suomessa on tällä hetkellä noin 3 800 ydinenergia-alan asiantuntijaa. SAFIR2018-tutkimusohjelman Espoon Hanasaaressa 21. - 22.3. pidettävässä loppuseminaarissa puhuneen työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos Liisa Heikinheimon mukaan ydinvoima-alan osaajatarpeen odotetaan kasvavan lähivuosina noin viidellä prosentilla.

– Lisää osaajia tarvitaan koko ajan, sillä alalla tapahtuu normaalia asiantuntijoiden siirtymistä pois näistä tutkituista työsuhteista ja samaan aikaan ydinlaitosten elinkaaren myötä ja jätehuollon edetessä tulee uusia haasteita. Työ- ja elinkeinoministeriössä haluamme varmistaa, että alan keskeisten alueiden, kuten reaktorifysiikan, materiaalitekniikan ja ydinjätehuollon, osaaminen pysyy korkealla tasolla, Heikinheimo sanoo.

Suomen kansallisen ydinturvallisuuden tutkimusohjelman uusi nelivuotiskausi käynnistyi vuoden alussa nimellä SAFIR2022.


SAFIR-tutkimusohjelman kotisivut