Sähköurakoitsijaliittojen kattojärjestö AIE on nyt EuropeOn

22.11.2019

Euroopan sähköurakoitsijajärjestön kattojärjestö AIE:n vuosikokous järjestettiin lokakuussa Sveitsissä. Kokouksessa hyväksyttiin järjestölle uusi nimi EuropeOn.

Europe Onin logo.

Järjestön entinen nimi AIE on lyhenne ranskankielisistä sanoista ”Association Europeenne de l’ Installation Electrique”. Uusi nimi Euroopan sähköurakoitsijaliitto EuropeOn kuvaa toimialan roolia yhteiskunnan käynnistäjänä ja edistäjänä samalla, kun logon värit – sininen ja vihreä – kuvaavat sähköä ja sen roolia uusiutuvan päästöttömän energiajärjestelmän ja infrastruktuurin luomisessa.

Vuosikokouksessa nimenmuutos hyväksyttiin yksimielisesti aplodien saattelemana.

Kokouksessa käytiin läpi alan tuoreen toimialaraportin pääteemoja. Raportin mukaan alan näkymät nähdään yleisesti ottaen lupaavina. Uudet teknologiat kasvattavat markkinoita muuta rakentamista nopeammin ja kaupungistuminen, väestön ikääntyminen ja maahanmuutto pitävät yllä perusrakentamisen tarvetta, vaikka väestön kasvu muuten on olematonta.

Sähköistyksen ja koko talotekniikan asema rakentamisen prosessissa aiheuttaa huolta kaikissa jäsenmaissa: vaikka talotekniikan rooli ja merkitys kasvaa koko ajan, niin siitä huolimatta sille on vaikea saada vastaavaa asemaa koko prosessissa hankesuunnittelusta rakentamisen kautta ylläpitoon.

  

EuropeOnin uudet kotisivut