Kalajokinen HSK Sähkö on Vuoden sähköurakoitsija

22.11.2019

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry luovutti Vuoden 2019 Sähköurakoitsijan kunniakirjan kalajokisen HSK Sähkö oy:n yrittäjäpariskunta Johanna ja Hannu Kaupille Sähköurakoitsijapäivillä Hämeenlinnan Aulangolla 21.11.2019.

HSK Sähkön toiminta käynnistyi viisitoista vuotta sitten Pohjois-Pohjanmaan Kalajoella. Tämän jälkeen yritys on kasvanut jo noin 70 henkilöä työllistäväksi sähköurakointiyritykseksi, jolla on toimipisteet Kalajoen lisäksi Rovaniemellä ja Oulussa. Sekä yrityksen palvelutarjonta että asiakaskunta ovat poikkeuksellisen laajat. Myös referenssiluettelo on vakuuttava kattaen esimerkiksi suuria verkonrakennusurakoita.

– Osaamiseemme kuuluu perinteisen talotekniikan lisäksi sähköverkon- ja tievalaistuksen rakentaminen ja telematiikka. Teemme töitä pientalojen remonteista kauppakeskuksiin ja ydinvoimalaitoshankkeista kesämökkeihin. Julkisella rakentamisella on suuri painoarvo, yrityksen toimitusjohtaja Hannu Kauppi kertoo.

Hän näkee alan tulevaisuuden myönteisenä.

– Sähköisen talotekniikan osuus rakentamisessa lisääntyy koko ajan kehittyvän tekniikan myötä, Kauppi sanoo.

HSK Sähköllä on käytössään ISO 9000 -laatujärjestelmä, mutta Kaupeille paras laadun mittari on aina asiakkaan tyytyväisyys lopputulokseen.

– Meille laatu tarkoittaa sitä, että asiakkaan ongelma tai tarve on ratkaistu niin, että asiakas tilaisi työn meiltä uudelleenkin. Laatua ilmentää myös se, että työt toteutetaan kustannustehokkaasti, standardeja ja lainsäädäntöä noudattaen, Johanna ja Hannu Kauppi kertovat.

Yrityksen pyörittämisen lisäksi Kaupit ovat osallistuneet aktiivisesti myös Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton Pohjanmaan alueosaston toimintaan.


Lisätietoja Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton sivuilla

Sähköalan kehittämispalkinto Granlundin Kari Kalevalle