Caverion toteuttaa Oulun yliopistosairaalan talotekniikan

27.2.2020

Caverion on allianssikumppaneineen allekirjoittanut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa sopimuksen Oulun yliopistollisen sairaalan uudisrakennuksen B-osan taloteknisten ratkaisujen sekä turva- ja viestintätekniikan toteutuksesta ja suunnittelun ohjauksesta.

Rakennukset valmistuvat vaiheittain vuosien 2022 ja 2023 aikana. Kuva OYS.

Sopimuksen arvo Caverionille on yli 100 miljoonaa euroa. Hanke on osa OYS 2030 -uudistamisohjelman ensimmäistä vaihetta, jossa uuteen sairaalaan rakennetaan tilat muun muassa päivystykselle, teho-osastoille, leikkaussaleille ja synnytyspalveluille.

Uusi sairaala muodostuu A- ja B-rakennuksista, jotka muodostavat valmistuessaan yhden kymmenkerroksisen kokonaisuuden. Rakennukset valmistuvat vaiheittain vuosien 2022 ja 2023 aikana. Sairaanhoitopiiri investoi B-rakennuksen toteutukseen kaikkiaan noin 375 miljoonaa euroa.

  

Caverionin tiedote