F-Secure peräänkuuluttaa nopeaa reagointia tietomurtoihin

27.3.2019

Suomalainen tietoturvayhtiö F-Secure kehottaa yrityksiä varautumaan tietomurtoihin laatimalla selkeät ohjeet poikkeustilanteissa toimimiseen.

F-Securen Countercept Managing Director Tim Orchardin mukaan tietomurtojen yritykset ovat jo arkipäivää useissa yrityksissä.

– Kysymys ei ole enää siitä, kohdistuuko yritykseen tietomurto, vaan siitä, milloin se tapahtuu. Näin ollen yritysten tulisi muuttaa tietoturvaa koskevaa ajattelutapaansa ja investoida tehokkaisiin reagointikeinoihin, Orchard sanoo.

Tietoturvahyökkäyksiä tunnistetaan ja niihin reagoitaan MDR-ratkaisujen (Managed Detection & Response) avulla.

– Yritykseltä täytyy löytyä välineet ja menetelmät, joilla voi nopeasti tunnistaa ja pysäyttää hyökkäykset jo niiden käynnistyessä. Näin yritys saa lisää aikaa kokonaiskuvan selvittämiseen: miten hyökkääjät ovat päässeet sisään ja miten he liikkuvat verkossasi, Orchard sanoo.

MDR-laitteet keräävät jatkuvasti tietoja asiakkaan järjestelmistä.

– Tärkeintä on löytää tasapainossa oleva MDR-ratkaisu riippumatta siitä, toteutetaanko se sisäisesti vai ulkoistettuna palveluna. Meidän lähestymistapamme on yrittää saada asiakkaat asennoitumaan niin, että murto on jo tapahtunut, minkä jälkeen autamme heitä metsästämään hyökkääjät. Tämä on jatkuvan reagoinnin keskeinen ajatus, Orchard sanoo.

 

Lisätietoja aiheesta F-Securen blogissa (englanniksi)