Enston liiketoiminta Intiassa on kehittynyt vuosikymmenen ajan

27.6.2019

Kymmenessä vuodessa Enston liiketoiminta Intiassa on kasvanut ja se työllistää nykyään yli sata henkilöä, valmistaa yli sataa tuotetta ja tuotteita myydään kaikkialle Intiaan ja lähimaihin. Viime vuonna Enston liikevaihto kasvoi Intiassa 60%:ia edelliseen vuoteen verrattuna ja kasvun ennustetaan jatkuvan seuraavallekin vuosikymmenelle.

Ensto aloitti liiketoiminnan Intiassa vuonna 2009, sillä se oli lupaava markkina-alue vailinnaisen sähkönjakelun ja modernisointia kaipaavan sähköverkkonsa ansiosta. Liiketoiminta käynnistettiin yhden tuotteen ja muutaman työntekijän voimin.

Intian merkitys Enstolle on kasvanut samalla, kun maan liiketoiminta lähti nousuun ja Intian kasvun povataan vain kiihtyvän. Intian kaupunkien kasvaessa tarve laadukkaampaan sähköön ja hyviin sähköverkkoihin kasvaa. Tulevaisuudessa kasvua ennustetaan etenkin uusiutuvien energialähteiden ja sähköautojen parissa.

Intia on perinteisesti tunnettu heikosta sähköntuotannosta, jonka takia suurin osa maaseudusta on kokonaan ilman sähköä. Tulevaisuudessa Intia haluaa modernisoida sähköverkkoa ja muuttaa kaupunkien ilmajohtoverkkoja maakaapeleiksi. Sen ennustetaan kasvattavan Enston liiketoiminnan kasvua.


 Lisätietoja Enston sivuilta =>